Universiti Kebangsaan Malaysia - kuliahdimalaysia.com

Universiti Kebangsaan Malaysia

Universitas Kebangsaan Malaysia didirikan pada 18 Mei 1970, dan memiliki kampus yang terletak di Bangi, Selangor

 • Share:

Program Studi Universiti Kebangsaan Malaysia

1.  Fakulti Sainsdan Teknologi (FST)

 • Sarjanamuda Sains Laut
 • Sarjanamuda Sains Makanan & Pemakanan
 • Sarjamuda Biologi
 • Sarjanamuda Matematik
 • Sarjanamuda Statistik
 • Sarjanamuda Sains Aktuari
 • Sarjanamuda Sains Sekitaran
 • Sarjanamuda Fizik
 • Sarjanamuda Kimia
 • Sarjanamuda Geologi
 • Sarjanamuda Sains Nuklear
 • Sarjanamuda Sains Bahan
 • Sarjanamuda Teknologi Kimia
 • Sarjanamuda Oleokimia
 • Sarjanamuda Biokimia
 • Sarjanamuda Mikrobiologi
 • Sarjanamuda Bioinformatik
 • Sarjanamuda Genetik
 • Sarjanamuda Bioteknologi Tumbuhan
 • Sarjanamuda Bioteknologi Dengan Pengurusan
 • Sarjanamuda Sains Makanan Dengan Pengurusan Pemakanan

2.  Fakulti Sains Sosialdan Kemanusiaan (FSSK)

 • Sarjanamuda Sastera (Komunikasi Media)
 • Sarjanamuda Sains Sosial (Psikologi)

3.  Fakulti Ekonomidan Pengurusan (FEP)

 • Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian
 • Sarjanamuda Perakaunan Dengan Kepuj

4.  Fakulti Teknologidan Sains Maklumat (FTSM)

 • Sarjanamuda Sains Komputer
 • Sarjanamuda Teknologi Maklumat
 • Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Multimedia
 • Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Sistem Maklumat)